Top 10 Tiktoker Viet Nam theo Lượt thích

# Tài khoản Theo dõi Thích Lượt xem Video
1 Theanh28 EntertainmentTheanh28 Entertainment 10m 940.8m 3.5b 5.1k
2 Tiin.vnTiin.vn 8.9m 620.3m 2.8b 1.6k
3 Việt Phương ThoaViệt Phương Thoa 13.3m 565.6m 1.2b 1.9k
4 ☘️Trà Đặng☘️☘️Trà Đặng☘️ 20.6m 451m 527.4m 1.1k
5 Viên VibiViên Vibi 9.9m 419.8m 1.3b 1.3k
6 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹 11.7m 418.9m 641.4m 1.7k
7 🔥Đạt Villa🔥🔥Đạt Villa🔥 9.1m 380.8m 1.3b 1.2k
8 CiiNCiiN 12.6m 359.1m 1.1b 875
9 Đào Lê Phương HoaĐào Lê Phương Hoa 14.1m 356.2m 596m 506
10 ✨ Linh Barbie ✨✨ Linh Barbie ✨ 18.9m 332.5m 861.3m 1.7k