Top 10 Tiktoker Viet Nam theo Lượt theo dõi

# Tài khoản Theo dõi Thích Lượt xem Video
1 ☘️Trà Đặng☘️☘️Trà Đặng☘️ 20.6m 451m 527.4m 1.1k
2 ✨ Linh Barbie ✨✨ Linh Barbie ✨ 18.9m 332.5m 861.3m 1.7k
3 Nguyễn Văn TàiNguyễn Văn Tài 14.8m 229.1m 233.7m 334
4 Đào Lê Phương HoaĐào Lê Phương Hoa 14.1m 356.2m 596m 506
5 Ngô Ngọc Hoà🦄Ngô Ngọc Hoà🦄 13.6m 203.2m 312.3m 334
6 CindyCindy 13.4m 241.3m 359m 773
7 Việt Phương ThoaViệt Phương Thoa 13.3m 565.6m 1.2b 1.9k
8 CiiNCiiN 12.6m 359.1m 1.1b 875
9 LykioLykio 12.1m 188.9m 361.8m 1.1k
10 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹 11.7m 418.9m 641.4m 1.7k