zimzim9999

zimzim9999

Nguyễn Hồng Phong ✅

56 Theo dõi 270.4k Người theo dõi 2.6m thích

https://www.facebook.com/hongphong.nguyen.54922

Địa chỉ TikTok: @zimzim9999
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 164
Tổng lượt xem: 21.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 955
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Hồng Phong ✅

zimzim9999 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
270.4k 99.9%
Thích
2.6m
Video
164
Lượt xem
21.1m

Video mới nhất của Nguyễn Hồng Phong ✅

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 270.40k 2.60m 164
17/2/2021 270.70k 2.60m 164
14/2/2021 270.80k 2.60m 164
11/2/2021 270.90k 2.60m 164
9/2/2021 271k 2.60m 164
7/2/2021 271.10k 2.60m 164
6/2/2021 271.20k 2.60m 164

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Hồng Phong ✅

Xu hướng lượt thích