yen_chipi

yen_chipi

Yen_Chipi

86 Theo dõi 37 Người theo dõi 99 thích

http://facebook.com/yenchibi.tiktok

Địa chỉ TikTok: @yen_chipi
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 12
Tổng lượt xem: 128.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 975
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Yen_Chipi

yen_chipi (Cập nhật 11/12/2021)

Người theo dõi
37 0.0%
Thích
99 0.0%
Video
12
Lượt xem
128.6m

Video mới nhất của Yen_Chipi

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
11/12/2021 37 99 12
6/6/2021 962.50k 9.70m 160
5/6/2021 962.60k 9.70m 160
17/4/2021 969.20k 9.70m 160
1/4/2021 971.20k 9.70m 160
31/3/2021 971.30k 9.70m 160
18/3/2021 972.90k 9.70m 160

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Yen_Chipi

Xu hướng lượt thích