xxxcoki

xxxcoki

Thuận Khaxg

40 Theo dõi 299.7k Người theo dõi 2m thích

Fb:Nguyễn Thuận Khang☑️ Instagram:ng.thuankhang @NguyenTranThienNhu♥️

Địa chỉ TikTok: @xxxcoki
Instagram: ng.thuankhang
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 25
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thuận Khaxg

xxxcoki (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
299.7k 93.4%
Thích
2m 95.0%
Video
25
Lượt xem
0

Video mới nhất của Thuận Khaxg

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 299.70k 2m 25
23/2/2021 320.90k 1.90m 52
18/2/2021 321.50k 1.90m 52
17/2/2021 321.60k 1.90m 52
16/2/2021 321.70k 1.90m 51
15/2/2021 321.70k 1.90m 50
14/2/2021 321.80k 1.90m 49

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thuận Khaxg

Xu hướng lượt thích