xuantienofficial

xuantienofficial

Xuân Tiến Official

1 Theo dõi 1.2m Người theo dõi 6.3m thích

CAO TO - ĐẸP TRAI - CÁ TÁNH Fb: TRẦN XUÂN TIẾN Ins: xuantien93vn

Địa chỉ TikTok: @xuantienofficial
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 238
Tổng lượt xem: 39.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 566
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Xuân Tiến Official

xuantienofficial (Cập nhật 18/11/2022)

Người theo dõi
1.2m
Thích
6.3m 98.4%
Video
238
Lượt xem
39.6m

Video mới nhất của Xuân Tiến Official

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
18/11/2022 1.20m 6.30m 238
15/11/2022 1.20m 6.20m 238
13/11/2022 1.20m 6.20m 239
10/11/2022 1.20m 6.20m 238
6/11/2022 1.20m 6.10m 238
5/11/2022 1.20m 6.10m 237
4/11/2022 1.20m 6.10m 236

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Xuân Tiến Official

Xu hướng lượt thích