xiaoshu98

xiaoshu98

Ngọc Thư

169 Theo dõi 239.4k Người theo dõi 888.3k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @xiaoshu98
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 110
Tổng lượt xem: 10.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Ngọc Thư

xiaoshu98 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
239.4k
Thích
888.3k 99.9%
Video
110
Lượt xem
10.5m

Video mới nhất của Ngọc Thư

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 239.40k 888.30k 110
18/2/2021 239.40k 887.60k 110
17/2/2021 239.40k 887.50k 110
16/2/2021 239.30k 887.40k 110
15/2/2021 239.30k 887.20k 110
14/2/2021 239.30k 886.90k 110
13/2/2021 239.10k 886.10k 110

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Ngọc Thư

Xu hướng lượt thích