xesi_official

xesi_official

XESI

10 Theo dõi 427.2k Người theo dõi 3.6m thích

Instagram: yenxesi FB: Trần Yến (Xesi) Follow me ☀️

Địa chỉ TikTok: @xesi_official
Instagram: yenxesi
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 95
Tổng lượt xem: 6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 400
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản XESI

xesi_official (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
427.2k 100.0%
Thích
3.6m
Video
95
Lượt xem
6m

Video mới nhất của XESI

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 427.20k 3.60m 95
12/12/2021 427.30k 3.60m 95
23/2/2021 337.10k 2.20m 49
18/2/2021 337.40k 2.20m 49
14/2/2021 337.40k 2.20m 49
13/2/2021 337.30k 2.20m 49
11/2/2021 337k 2.20m 49

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của XESI

Xu hướng lượt thích