wrapstyle_vn

wrapstyle_vn

Phong Ho

150 Theo dõi 334.8k Người theo dõi 3.7m thích

Ins: Phong_Wrapstyle_Vietnam_Hcm Fb: Phong Ho ( Phong Usstyle)

Địa chỉ TikTok: @wrapstyle_vn
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 390
Tổng lượt xem: 42.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 75
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Phong Ho

wrapstyle_vn (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
334.8k 100.0%
Thích
3.7m
Video
390
Lượt xem
42.1m

Video mới nhất của Phong Ho

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 334.80k 3.70m 390
12/12/2021 334.70k 3.70m 390
23/2/2021 335.50k 3.50m 335
18/2/2021 334.80k 3.50m 334
17/2/2021 334.70k 3.50m 334
16/2/2021 334.50k 3.50m 334
15/2/2021 333.80k 3.50m 334

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Phong Ho

Xu hướng lượt thích