vithanhle308

vithanhle308

Vi Thanh Lê

33 Theo dõi 615.3k Người theo dõi 5.3m thích

Instagram: vithanhle308 Facebook: Vi Thanh Lê

Địa chỉ TikTok: @vithanhle308
Instagram: vithanhle308
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 70
Tổng lượt xem: 31.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Vi Thanh Lê

vithanhle308 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
615.3k 100.0%
Thích
5.3m
Video
70
Lượt xem
31.3m

Video mới nhất của Vi Thanh Lê

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 615.30k 5.30m 70
12/12/2021 615.60k 5.30m 70
11/12/2021 615.70k 5.30m 70
1/4/2021 649.90k 5m 58
31/3/2021 650k 5m 58
18/3/2021 650.70k 4.90m 56
15/3/2021 651.10k 4.90m 56

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Vi Thanh Lê

Xu hướng lượt thích