vitdepzai_27398

vitdepzai_27398

Trần Thúy Vinh(vịt)🦆

37 Theo dõi 249.6k Người theo dõi 1.2m thích

Fb: Trần Thúy Vinh( vịt đẹp zai )😍 😍 😍 Fl fb Vịt để coi ảnh nhaaaa😘😍😍😍

Địa chỉ TikTok: @vitdepzai_27398
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 47
Tổng lượt xem: 10m
Lượt thả tim tài khoản khác: 4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Thúy Vinh(vịt)🦆

vitdepzai_27398 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
249.6k 99.9%
Thích
1.2m
Video
47
Lượt xem
10m

Video mới nhất của Trần Thúy Vinh(vịt)🦆

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 249.60k 1.20m 47
18/2/2021 249.90k 1.20m 47
16/2/2021 250k 1.20m 47
14/2/2021 250.10k 1.20m 47
13/2/2021 250.20k 1.20m 47
10/2/2021 250.30k 1.20m 47
7/2/2021 250.40k 1.20m 47

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Thúy Vinh(vịt)🦆

Xu hướng lượt thích