vincent.truong

vincent.truong

Trương Thế Vinh

0 Theo dõi 595k Người theo dõi 2.1m thích

hiền khô, đáng yêu 😍

Địa chỉ TikTok: @vincent.truong
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 65
Tổng lượt xem: 12.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 11
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trương Thế Vinh

vincent.truong (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
595k 100.0%
Thích
2.1m
Video
65
Lượt xem
12.5m

Video mới nhất của Trương Thế Vinh

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 595k 2.10m 65
12/12/2021 594.80k 2.10m 65
23/2/2021 330.50k 837.10k 36
18/2/2021 330.90k 836.90k 36
16/2/2021 331k 836.90k 36
15/2/2021 331.10k 836.80k 36
13/2/2021 331.20k 836.80k 36

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trương Thế Vinh

Xu hướng lượt thích