vietthienthu

vietthienthu

Việt Thiên Thư

32 Theo dõi 602.2k Người theo dõi 4.1m thích

YOUTUBER at Việt Thiên Thư Channel Instagram: thienthu_amy

Địa chỉ TikTok: @vietthienthu
Instagram: thienthu_amy
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 13
Tổng lượt xem: 17.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 392
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Việt Thiên Thư

vietthienthu (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
602.2k
Thích
4.1m
Video
13 1 video
Lượt xem
17.3m

Video mới nhất của Việt Thiên Thư

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 602.20k 4.10m 13
12/12/2021 602.20k 4.10m 12
1/4/2021 515.20k 2.30m 21
31/3/2021 514.20k 2.30m 21
18/3/2021 512.90k 2.20m 21
15/3/2021 512.80k 2.20m 21
13/3/2021 512.70k 2.20m 21

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Việt Thiên Thư

Xu hướng lượt thích