vietphuongthoa98

vietphuongthoa98

Việt Phương Thoa

9 Theo dõi 13.3m Người theo dõi 565.6m thích

Cứ gọi là Bé Ty 🥰

Địa chỉ TikTok: @vietphuongthoa98
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 1.9k
Tổng lượt xem: 1.2b
Lượt thả tim tài khoản khác: 116
Tên thật: Nguyễn Việt Phương Thoa
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Việt Phương Thoa

vietphuongthoa98 (Cập nhật 7/12/2023)

Người theo dõi
13.3m
Thích
565.6m 100.0%
Video
1941
Lượt xem
1.2b

Video mới nhất của Việt Phương Thoa

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
7/12/2023 13.30m 565.60m 1.94k
5/12/2023 13.30m 565.50m 1.94k
4/12/2023 13.30m 565.30m 1.94k
3/12/2023 13.30m 565.10m 1.94k
1/12/2023 13.30m 564.80m 1.94k
30/11/2023 13.30m 564.70m 1.94k
27/11/2023 13.30m 564.40m 1.94k

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Việt Phương Thoa

Xu hướng lượt thích