vietphuongthoa98

vietphuongthoa98

Việt Phương Thoa

9 Theo dõi 13.3m Người theo dõi 564.4m thích

Cứ gọi là Bé Ty 🥰

Địa chỉ TikTok: @vietphuongthoa98
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 1.9k
Tổng lượt xem: 1.2b
Lượt thả tim tài khoản khác: 116
Tên thật: Nguyễn Việt Phương Thoa
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Việt Phương Thoa

vietphuongthoa98 (Cập nhật 27/11/2023)

Người theo dõi
13.3m
Thích
564.4m 99.9%
Video
1935 2 video
Lượt xem
1.2b

Video mới nhất của Việt Phương Thoa

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
27/11/2023 13.30m 564.40m 1.94k
25/11/2023 13.30m 564m 1.93k
21/11/2023 13.20m 563m 1.93k
17/11/2023 13.20m 562m 1.93k
15/11/2023 13.20m 561.70m 1.92k
12/11/2023 13.20m 561m 1.92k
11/11/2023 13.20m 560.80m 1.92k

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Việt Phương Thoa

Xu hướng lượt thích