van.that.194

van.that.194

Văn Thật

107 Theo dõi 101.2k Người theo dõi 515.1k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @van.that.194
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 63
Tổng lượt xem: 7.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Văn Thật

van.that.194 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
101.2k 99.9%
Thích
515.1k 99.9%
Video
63 1 video
Lượt xem
7.2m

Video mới nhất của Văn Thật

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 101.20k 515.10k 63
18/2/2021 101.30k 514.50k 62
17/2/2021 101.30k 514.40k 62
16/2/2021 101.30k 514.30k 62
13/2/2021 101.40k 514.20k 62
11/2/2021 101.40k 514.10k 62
9/2/2021 101.40k 514k 62

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Văn Thật

Xu hướng lượt thích