user2164671808685

user2164671808685

Nữ hoàng đồ bộ

10k Theo dõi 141.5k Người theo dõi 114.1k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @user2164671808685
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 584
Tổng lượt xem: 11.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nữ hoàng đồ bộ

user2164671808685 (Cập nhật 10/10/2020)

Người theo dõi
141.5k 99.9%
Thích
114.1k
Video
584
Lượt xem
11.5m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
10/10/2020 141.50k 114.10k 0
9/10/2020 141.60k 114.10k 0
5/10/2020 141.60k 114k 0
28/9/2020 141.60k 113.90k 0
27/9/2020 141.60k 113.90k 0
26/9/2020 141.60k 113.90k 0
25/9/2020 141.60k 113.90k 0

Video của Nữ hoàng đồ bộ

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nữ hoàng đồ bộ

Xu hướng lượt thích