ungsison

ungsison

Ưng Sĩ Sơn 🦋

116 Theo dõi 196.9k Người theo dõi 1.8m thích

Quảng cáo : [email protected]

Địa chỉ TikTok: @ungsison
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 248
Tổng lượt xem: 5.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 50.4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Ưng Sĩ Sơn 🦋

ungsison (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
196.9k 99.8%
Thích
1.8m 94.4%
Video
248
Lượt xem
5.3m

Video mới nhất của Ưng Sĩ Sơn 🦋

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 196.90k 1.80m 248
18/2/2021 197.30k 1.70m 248
17/2/2021 197.40k 1.70m 248
16/2/2021 197.60k 1.70m 248
15/2/2021 197.70k 1.70m 249
14/2/2021 197.90k 1.70m 248
13/2/2021 198k 1.70m 248

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Ưng Sĩ Sơn 🦋

Xu hướng lượt thích