tyler_sofa

tyler_sofa

Tyler

684 Theo dõi 158.7k Người theo dõi 2.2m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @tyler_sofa
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 124
Tổng lượt xem: 41m
Lượt thả tim tài khoản khác: 530
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Tyler

tyler_sofa (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
158.7k 99.6%
Thích
2.2m
Video
124
Lượt xem
41m

Video mới nhất của Tyler

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 158.70k 2.20m 124
18/2/2021 158.10k 2.20m 124
17/2/2021 158k 2.20m 124
15/2/2021 158k 2.20m 124
10/2/2021 158.10k 2.20m 124
6/2/2021 158.10k 2.20m 124
30/1/2021 158.10k 2.20m 122

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Tyler

Xu hướng lượt thích