Nhìn hình đoán Idol, chèn ơi nó dễ. Tuổi gì dới Ty

original sound - Ty Aigoo

Nhìn hình đoán Idol, chèn ơi nó dễ. Tuổi gì dới Ty #tiktokvietnam #yearontiktok #fyp #kpop #challenge #xuhuongtiktok #game

Video khác của Ty Aigoo

Ngày đăng: 19:50 - 16/2/2021
Thử thách: fyp YearOnTikTok xuhuongtiktok tiktokvietnam challenge kpop game
Lượt xem: 6.8k
Lượt thích: 1.2k
Lượt bình luận: 13
Lượt chia sẻ: 1
Lượt xem thống kê: 1
Trang vừa được xem: 18:08 - 13/6/2024