tuoithieu2001

tuoithieu2001

Tươi thiểu

66 Theo dõi 106.4k Người theo dõi 636.9k thích

Facebook : tươi thiểu

Địa chỉ TikTok: @tuoithieu2001
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 268
Tổng lượt xem: 55.1k
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Tươi thiểu

tuoithieu2001 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
106.4k 99.9%
Thích
636.9k 99.9%
Video
268
Lượt xem
55.1k

Video mới nhất của Tươi thiểu

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 106.40k 636.90k 268
11/2/2021 106.50k 637.70k 273
6/2/2021 106.60k 637.70k 273
29/1/2021 106.70k 637.70k 273
13/10/2020 107.80k 637.30k 266
9/10/2020 107.90k 637.30k 266
7/10/2020 107.90k 637.20k 265

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Tươi thiểu

Xu hướng lượt thích