tue.linhh

tue.linhh

Tuệ Linh

24 Theo dõi 201.7k Người theo dõi 963.3k thích

Instagram: tue.linhh Facebook: Tuệ Linh (Ganesa)

Địa chỉ TikTok: @tue.linhh
Instagram: tue.linhh
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 154
Tổng lượt xem: 7.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Tuệ Linh

tue.linhh (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
201.7k 98.8%
Thích
963.3k 97.8%
Video
154
Lượt xem
7.9m

Video mới nhất của Tuệ Linh

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 201.70k 963.30k 154
18/2/2021 199.30k 941.70k 155
15/2/2021 199.40k 941.70k 155
13/2/2021 199.50k 941.70k 155
10/2/2021 199.60k 941.70k 155
9/2/2021 199.60k 941.70k 155
8/2/2021 199.70k 941.60k 155

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Tuệ Linh

Xu hướng lượt thích