trucphuong1010

trucphuong1010

Diệp Thị Trúc Phương

293 Theo dõi 73.2k Người theo dõi 940.1k thích

https://www.facebook.com/phuongg.trucc.982

Địa chỉ TikTok: @trucphuong1010
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 190
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Diệp Thị Trúc Phương

trucphuong1010 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
73.2k
Thích
940.1k 100.0%
Video
190 2 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Diệp Thị Trúc Phương

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 73.20k 940.10k 190
18/2/2021 73.20k 939.90k 188
17/2/2021 73.20k 939.90k 188
15/2/2021 73.20k 939.80k 187
14/2/2021 73.20k 939.80k 187
13/2/2021 73.20k 939.80k 187
11/2/2021 73.20k 939.80k 186

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Diệp Thị Trúc Phương

Xu hướng lượt thích