trucnhan3011

trucnhan3011

Trúc Nhân

4 Theo dõi 865.5k Người theo dõi 3m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @trucnhan3011
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 29
Tổng lượt xem: 11.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 529
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trúc Nhân

trucnhan3011 (Cập nhật 6/6/2021)

Người theo dõi
865.5k 100.0%
Thích
3m
Video
29
Lượt xem
11.9m

Video mới nhất của Trúc Nhân

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
6/6/2021 865.50k 3m 29
5/6/2021 865.70k 3m 29
17/4/2021 869.40k 2.90m 27
1/4/2021 870.60k 2.90m 27
31/3/2021 870.70k 2.90m 27
17/3/2021 870.80k 2.90m 25
10/3/2021 871k 2.90m 25

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trúc Nhân

Xu hướng lượt thích