trucmayofficial

trucmayofficial

Trúc Mây

2 Theo dõi 2.8m Người theo dõi 34.1m thích

Facebook, Youtube, Instagram : Trúc Mây Booking: [email protected]

Địa chỉ TikTok: @trucmayofficial
Instagram: Trúc
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 717
Tổng lượt xem: 240m
Lượt thả tim tài khoản khác: 5.4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trúc Mây

trucmayofficial (Cập nhật 7/12/2023)

Người theo dõi
2.8m
Thích
34.1m
Video
717 1 video
Lượt xem
240m

Video mới nhất của Trúc Mây

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
7/12/2023 2.80m 34.10m 717
4/12/2023 2.80m 34.10m 716
3/12/2023 2.80m 34m 715
1/12/2023 2.80m 34m 714
30/11/2023 2.80m 34m 715
27/11/2023 2.80m 34m 713
25/11/2023 2.80m 34m 712

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trúc Mây

Xu hướng lượt thích