trucchu

trucchu

Trúc tía lia

1.5k Theo dõi 81.3k Người theo dõi 384k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @trucchu
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 84
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 12.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trúc tía lia

trucchu (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
81.3k 99.9%
Thích
384k
Video
84
Lượt xem
0

Video mới nhất của Trúc tía lia

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 81.30k 384k 84
18/2/2021 81.40k 384k 84
14/2/2021 81.40k 384k 84
13/2/2021 81.50k 384k 84
6/2/2021 81.50k 384k 83
30/1/2021 81.60k 384k 83
26/1/2021 81.60k 383.90k 82

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trúc tía lia

Xu hướng lượt thích