tronieeeeeeeee

tronieeeeeeeee

TRONIE NGÔ

11 Theo dõi 232.3k Người theo dõi 1.7m thích

🇻🇳Subscribe & Follow ♦️YOUTUBE CHANNEL:TRONIE NGÔ OFFICIAL♦️ ⚡️BLACKEYEZTEAM⚡️

Địa chỉ TikTok: @tronieeeeeeeee
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 161
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 436
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản TRONIE NGÔ

tronieeeeeeeee (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
232.3k 99.8%
Thích
1.7m
Video
161
Lượt xem
0

Video mới nhất của TRONIE NGÔ

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 232.30k 1.70m 161
17/2/2021 232.70k 1.70m 161
13/2/2021 232.80k 1.70m 161
10/2/2021 232.90k 1.70m 161
7/2/2021 233k 1.70m 161
6/2/2021 233.10k 1.70m 161
1/2/2021 233.30k 1.70m 161

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của TRONIE NGÔ

Xu hướng lượt thích