trongle0401

trongle0401

Bạn Của Em

1 Theo dõi 75.2k Người theo dõi 956.4k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @trongle0401
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 67
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 155
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Bạn Của Em

trongle0401 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
75.2k 99.9%
Thích
956.4k
Video
67
Lượt xem
0

Video mới nhất của Bạn Của Em

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 75.20k 956.40k 67
18/2/2021 75.30k 956.40k 67
10/2/2021 75.40k 956.50k 67
6/2/2021 75.50k 956.50k 67
30/1/2021 75.60k 956.50k 67
29/1/2021 75.60k 956.60k 67
18/10/2020 76.80k 957.10k 67

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Bạn Của Em

Xu hướng lượt thích