trinhtienhuy

trinhtienhuy

💩pig💩

3 Theo dõi 11 Người theo dõi 40 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @trinhtienhuy
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 4
Tổng lượt xem: 3.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 136
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 💩pig💩

trinhtienhuy (Cập nhật 20/9/2020)

Người theo dõi
11 91.7%
Thích
40
Video
4
Lượt xem
3.4m

Video mới nhất của 💩pig💩

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
20/9/2020 11 40 4
22/6/2020 12 40 4
19/6/2020 12 41 4
15/5/2020 12 40 4
14/5/2020 12 40 4
13/5/2020 12 40 4
12/5/2020 12 40 4

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 💩pig💩

Xu hướng lượt thích