tranvubangphoto

tranvubangphoto

Trần Vũ Bằng

81 Theo dõi 739.2k Người theo dõi 9.7m thích

FB: Tran Vu Bang Studio FB: Trần Vũ Bằng Call: 0798799000 Base in Saigon

Địa chỉ TikTok: @tranvubangphoto
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 126
Tổng lượt xem: 15.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 237
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Vũ Bằng

tranvubangphoto (Cập nhật 7/12/2023)

Người theo dõi
739.2k 97.2%
Thích
9.7m 84.5%
Video
126 16 video
Lượt xem
15.7m

Video mới nhất của Trần Vũ Bằng

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
7/12/2023 739.20k 9.70m 126
14/12/2021 760.20k 8.20m 110
12/12/2021 760.60k 8.20m 110
11/12/2021 760.70k 8.20m 110
1/4/2021 721.70k 6.60m 85
31/3/2021 720.90k 6.60m 85
18/3/2021 701.30k 6.20m 80

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Vũ Bằng

Xu hướng lượt thích