tranvu.01

tranvu.01

Trần Trần Vũ 👑

14 Theo dõi 100.3k Người theo dõi 819.5k thích

FB :Trần Trần Vũ Zlo: 09 không 7 hai sáu bốn 6 không tám 🤣✌️

Địa chỉ TikTok: @tranvu.01
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 1.2k
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Trần Vũ 👑

tranvu.01 (Cập nhật 18/2/2021)

Người theo dõi
100.3k
Thích
819.5k 99.9%
Video
1199 4 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Trần Trần Vũ 👑

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
18/2/2021 100.30k 819.50k 1.20k
17/2/2021 100.30k 818.80k 1.20k
16/2/2021 100.30k 818.50k 1.20k
15/2/2021 100.20k 818k 1.19k
14/2/2021 100.20k 817.10k 1.19k
13/2/2021 100.20k 816.40k 1.19k
11/2/2021 100.20k 815.30k 1.18k

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Trần Vũ 👑

Xu hướng lượt thích