trantrinhtwins

trantrinhtwins

trantrinhtwins👯

25 Theo dõi 515.6k Người theo dõi 4.1m thích

TWINS IG : trantrinhtwins

Địa chỉ TikTok: @trantrinhtwins
Instagram: trantrinhtwins
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 201
Tổng lượt xem: 36.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 0
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản trantrinhtwins👯

trantrinhtwins (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
515.6k 100.0%
Thích
4.1m
Video
201
Lượt xem
36.3m

Video mới nhất của trantrinhtwins👯

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 515.60k 4.10m 201
12/12/2021 515.80k 4.10m 201
1/4/2021 527.20k 3.90m 159
31/3/2021 527.30k 3.90m 159
18/3/2021 528.40k 3.90m 156
15/3/2021 528.50k 3.90m 156
14/3/2021 528.60k 3.90m 156

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của trantrinhtwins👯

Xu hướng lượt thích