tranquanghung_07

tranquanghung_07

Trần Quang Hùng 🎤🔥

42 Theo dõi 1000k Người theo dõi 13.9m thích

Người kết nối âm nhạc và mang niềm vui đến mọi người! It's Me Fb Trần Quang Hùng

Địa chỉ TikTok: @tranquanghung_07
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 557
Tổng lượt xem: 133.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 4.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Quang Hùng 🎤🔥

tranquanghung_07 (Cập nhật 1/4/2021)

Người theo dõi
1000k
Thích
13.9m
Video
557 1 video
Lượt xem
133.8m

Video mới nhất của Trần Quang Hùng 🎤🔥

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/4/2021 1000k 13.90m 557
31/3/2021 1000k 13.90m 556
18/3/2021 1000k 13.90m 550
15/3/2021 1000k 13.90m 549
9/3/2021 1000k 13.90m 548
7/3/2021 1000k 13.90m 547
28/2/2021 1000k 13.90m 546

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Quang Hùng 🎤🔥

Xu hướng lượt thích