tranhdung_

tranhdung_

Trần Anh Dũng

15 Theo dõi 278.8k Người theo dõi 3m thích

Facebook: Trần Anh Dũng (Chía) Instagram: tranhdung_

Địa chỉ TikTok: @tranhdung_
Instagram: tranhdung_
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 43
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 176
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Anh Dũng

tranhdung_ (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
278.8k 99.8%
Thích
3m 96.7%
Video
43
Lượt xem
0

Video mới nhất của Trần Anh Dũng

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 278.80k 3m 43
18/2/2021 278.20k 2.90m 43
17/2/2021 278.10k 2.90m 43
16/2/2021 277.80k 2.90m 42
11/2/2021 277.70k 2.90m 42
10/2/2021 277.70k 2.90m 41
9/2/2021 277.60k 2.90m 41

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Anh Dũng

Xu hướng lượt thích