trangming

trangming

user7616424436283

1 Theo dõi 4 Người theo dõi 0 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @trangming
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 0
Tổng lượt xem: 10.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản user7616424436283

trangming (Cập nhật 4/7/2020)

Người theo dõi
4 80.0%
Thích
0
Video
0
Lượt xem
10.4m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
4/7/2020 4 0 0
3/7/2020 5 0 0
3/6/2020 4 0 0
15/5/2020 3 0 0
14/5/2020 3 0 0
13/5/2020 2 0 0
12/5/2020 2 0 0

Video của user7616424436283

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của user7616424436283

Xu hướng lượt thích