trang._.thu

trang._.thu

trang too

356 Theo dõi 663.4k Người theo dõi 7.6m thích

Instagram: trang._.thu

Địa chỉ TikTok: @trang._.thu
Instagram: trang._.thu
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 102
Tổng lượt xem: 16.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 18.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản trang too

trang._.thu (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
663.4k 99.9%
Thích
7.6m
Video
102 1 video
Lượt xem
16.9m

Video mới nhất của trang too

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 663.40k 7.60m 102
12/12/2021 664k 7.60m 101
11/12/2021 664.10k 7.60m 101
1/4/2021 690.40k 6.60m 82
31/3/2021 690.50k 6.60m 82
18/3/2021 692.30k 6.60m 81
15/3/2021 692.90k 6.60m 81

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của trang too

Xu hướng lượt thích