trancaoduc

trancaoduc

Review hay

398 Theo dõi 5 Người theo dõi 3 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @trancaoduc
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 38
Tổng lượt xem: 20.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 321
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Review hay

trancaoduc (Cập nhật 1/2/2021)

Người theo dõi
5
Thích
3
Video
38
Lượt xem
20.4m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/2/2021 5 0 0
30/1/2021 5 0 0
29/1/2021 5 0 0
8/10/2020 202.50k 3 0
6/10/2020 202.60k 1.40m 38
4/10/2020 202.60k 1.70m 40
30/9/2020 202.70k 1.70m 40

Video của Review hay

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Review hay

Xu hướng lượt thích