tramem_29

tramem_29

Trần Thế Trâm

195 Theo dõi 695.8k Người theo dõi 4.3m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @tramem_29
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 47
Tổng lượt xem: 57.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 13.4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Thế Trâm

tramem_29 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
695.8k 100.0%
Thích
4.3m
Video
47
Lượt xem
57.8m

Video mới nhất của Trần Thế Trâm

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 695.80k 4.30m 47
12/12/2021 696.10k 4.30m 47
11/12/2021 696.20k 4.30m 47
1/4/2021 726.30k 4.10m 55
31/3/2021 726.50k 4.10m 55
18/3/2021 728.10k 4.10m 59
15/3/2021 728.50k 4.10m 59

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Thế Trâm

Xu hướng lượt thích