tram1412

tram1412

Nguyễn Trâm

353 Theo dõi 108.5k Người theo dõi 526.1k thích

An Yên

Địa chỉ TikTok: @tram1412
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 17
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 688
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Trâm

tram1412 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
108.5k 96.7%
Thích
526.1k 97.3%
Video
17
Lượt xem
0

Video mới nhất của Nguyễn Trâm

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 108.50k 526.10k 17
18/2/2021 104.90k 511.80k 19
17/2/2021 104.90k 511.50k 16
16/2/2021 104.90k 511.40k 17
15/2/2021 104.70k 510.70k 17
13/2/2021 104.70k 510.30k 16
11/2/2021 104.70k 510.10k 15

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Trâm

Xu hướng lượt thích