tragiang512

tragiang512

Nguyễn thị trà giang

3 Theo dõi 427.6k Người theo dõi 4.3m thích

FB: Nguyễn Thị Trà Giang

Địa chỉ TikTok: @tragiang512
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 101
Tổng lượt xem: 17.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn thị trà giang

tragiang512 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
427.6k 99.9%
Thích
4.3m
Video
101 2 video
Lượt xem
17.8m

Video mới nhất của Nguyễn thị trà giang

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 427.60k 4.30m 101
12/12/2021 427.20k 4.30m 99
1/4/2021 409.50k 3.20m 85
31/3/2021 409.40k 3.20m 85
18/3/2021 403.70k 3.10m 104
14/3/2021 403.90k 3.10m 103
11/3/2021 403.80k 3.10m 103

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn thị trà giang

Xu hướng lượt thích