tra.dang.904

tra.dang.904

☘️Trà Đặng☘️

104 Theo dõi 20.6m Người theo dõi 451m thích

Facebook:Đặng Thu Trà Mail:[email protected]

Địa chỉ TikTok: @tra.dang.904
Instagram: tradang_904
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 1.1k
Tổng lượt xem: 527.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ☘️Trà Đặng☘️

tra.dang.904 (Cập nhật 4/12/2023)

Người theo dõi
20.6m
Thích
451m 100.0%
Video
1111
Lượt xem
527.4m

Video mới nhất của ☘️Trà Đặng☘️

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
4/12/2023 20.60m 451m 1.11k
3/12/2023 20.60m 450.90m 1.11k
1/12/2023 20.60m 450.80m 1.11k
30/11/2023 20.60m 450.70m 1.11k
20/3/2023 19.70m 432m 1.07k
13/3/2023 19.70m 431.60m 1.07k
12/3/2023 19.70m 431.50m 1.07k

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ☘️Trà Đặng☘️

Xu hướng lượt thích