tiutay

tiutay

👑 Tiu_Tây 👑

99 Theo dõi 91.8k Người theo dõi 555.7k thích

Facebook : Tiu Tây Instagram : dt_tay

Địa chỉ TikTok: @tiutay
Instagram: dt_tay
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 181
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 👑 Tiu_Tây 👑

tiutay (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
91.8k 99.9%
Thích
555.7k 99.9%
Video
181 4 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của 👑 Tiu_Tây 👑

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 91.80k 555.70k 181
17/2/2021 91.90k 555.30k 177
16/2/2021 92k 555.30k 177
11/2/2021 92k 555.40k 178
9/2/2021 92k 555.40k 178
6/2/2021 92.10k 555.40k 178
1/2/2021 92.10k 555.40k 178

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 👑 Tiu_Tây 👑

Xu hướng lượt thích