tingting2020

tingting2020

user9540547001042

44 Theo dõi 13 Người theo dõi 15 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @tingting2020
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 5
Tổng lượt xem: 12m
Lượt thả tim tài khoản khác: 201
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản user9540547001042

tingting2020 (Cập nhật 1/2/2021)

Người theo dõi
13
Thích
15
Video
5
Lượt xem
12m

Video mới nhất của user9540547001042

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/2/2021 13 15 5
31/1/2021 13 15 5
30/1/2021 13 15 5
29/1/2021 13 15 5
26/1/2021 11 13 5
4/10/2020 1.30m 13.40m 60
22/6/2020 1.30m 13.40m 61

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của user9540547001042

Xu hướng lượt thích