tina_pay

tina_pay

🍃Thảo Kòy 🍃

136 Theo dõi 110.6k Người theo dõi 419k thích

Facebook: Thảo Kòy 0389231410 Follow me 💋💋💋

Địa chỉ TikTok: @tina_pay
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 25
Tổng lượt xem: 6.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 317
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🍃Thảo Kòy 🍃

tina_pay (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
110.6k 99.9%
Thích
419k
Video
25
Lượt xem
6.8m

Video mới nhất của 🍃Thảo Kòy 🍃

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 110.60k 419k 25
18/2/2021 110.70k 419k 25
17/2/2021 110.70k 419k 25
16/2/2021 110.70k 419k 25
14/2/2021 110.80k 419k 25
10/2/2021 110.80k 419.10k 25
9/2/2021 110.80k 419.10k 25

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🍃Thảo Kòy 🍃

Xu hướng lượt thích