Trang Nemo khẳng định không đánh chị Khanh, thấy việc mình kéo khẩu trang xuống để xem mặt là bình thường (cập nhật phiên tòa chiều 16/6)

Ngày đăng: 15:57 - 16/6/2023
Thử thách: tiinnews trangnemo phamlekhanh
Lượt xem: 380.8k
Lượt thích: 13.7k
Lượt bình luận: 1.2k
Lượt chia sẻ: 110
Lượt xem thống kê: 1
Trang vừa được xem: 09:41 - 22/8/2023