tientien2309

tientien2309

Tiên Tiên

32 Theo dõi 117.1k Người theo dõi 570.8k thích

Tiên Tiên

Địa chỉ TikTok: @tientien2309
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 145
Tổng lượt xem: 1.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 600
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Tiên Tiên

tientien2309 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
117.1k 99.2%
Thích
570.8k 99.4%
Video
145
Lượt xem
1.5m

Video mới nhất của Tiên Tiên

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 117.10k 570.80k 145
18/2/2021 116.20k 567.10k 145
17/2/2021 115.90k 565.90k 145
16/2/2021 115.60k 564.30k 145
15/2/2021 115.30k 563.40k 145
14/2/2021 115.10k 562.30k 145
13/2/2021 114.90k 561.30k 145

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Tiên Tiên

Xu hướng lượt thích