thupitar_2701

thupitar_2701

Thư Pitar

64 Theo dõi 390.3k Người theo dõi 2m thích

Instagram: thupitar (không dùng fb nha )

Địa chỉ TikTok: @thupitar_2701
Instagram: thupitar
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 84
Tổng lượt xem: 24.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 802
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thư Pitar

thupitar_2701 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
390.3k 100.0%
Thích
2m
Video
84 1 video
Lượt xem
24.6m

Video mới nhất của Thư Pitar

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 390.30k 2m 84
12/12/2021 390.40k 2m 83
1/4/2021 375.70k 1.90m 73
31/3/2021 375.60k 1.90m 73
18/3/2021 373.40k 1.90m 71
15/3/2021 373k 1.90m 70
14/3/2021 372.80k 1.90m 70

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thư Pitar

Xu hướng lượt thích