thithi1511

thithi1511

Fb: Phương Thi

48 Theo dõi 103.4k Người theo dõi 1.2m thích

ZSV9J3 Instagram: phuongthi96 Facebook: https://m.facebook.com/phuongthi1511

Địa chỉ TikTok: @thithi1511
Instagram: phuongthi96
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 91
Tổng lượt xem: 36.8k
Lượt thả tim tài khoản khác: 754
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Fb: Phương Thi

thithi1511 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
103.4k 99.9%
Thích
1.2m
Video
91 1 video
Lượt xem
36.8k

Video mới nhất của Fb: Phương Thi

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 103.40k 1.20m 91
13/2/2021 103.50k 1.20m 90
11/2/2021 103.60k 1.20m 90
10/2/2021 103.60k 1.20m 89
6/2/2021 103.60k 1.20m 86
30/1/2021 103.60k 1.20m 84
29/1/2021 103.60k 1.20m 84

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Fb: Phương Thi

Xu hướng lượt thích