thien79

thien79

Nguyễn Lê Châu Thiện

495 Theo dõi 315.7k Người theo dõi 2.5m thích

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022944517454

Địa chỉ TikTok: @thien79
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 294
Tổng lượt xem: 20.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Lê Châu Thiện

thien79 (Cập nhật 12/12/2021)

Người theo dõi
315.7k 94.7%
Thích
2.5m 96.0%
Video
294 45 video
Lượt xem
20.1m

Video mới nhất của Nguyễn Lê Châu Thiện

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
12/12/2021 315.70k 2.50m 294
23/2/2021 333.50k 2.40m 249
18/2/2021 333.90k 2.40m 250
16/2/2021 334k 2.40m 249
14/2/2021 334.10k 2.40m 247
13/2/2021 334.20k 2.40m 247
11/2/2021 334.30k 2.40m 247

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Lê Châu Thiện

Xu hướng lượt thích