thanhhoa2210

thanhhoa2210

Hoa Hoa

720 Theo dõi 110.4k Người theo dõi 776k thích

Vào đây rồi là phai yêu e..😝

Địa chỉ TikTok: @thanhhoa2210
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 392
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Hoa Hoa

thanhhoa2210 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
110.4k 99.8%
Thích
776k 99.8%
Video
392 3 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Hoa Hoa

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 110.40k 776k 392
18/2/2021 110.20k 774.80k 389
17/2/2021 110.20k 774.70k 388
16/2/2021 110.20k 774.60k 388
15/2/2021 110.20k 774.20k 384
14/2/2021 110.20k 773.90k 381
13/2/2021 110.20k 773.60k 380

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Hoa Hoa

Xu hướng lượt thích