thanhbaddy

thanhbaddy

Thành Baddy

0 Theo dõi 60 Người theo dõi 52 thích

FC

Địa chỉ TikTok: @thanhbaddy
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 7
Tổng lượt xem: 150m
Lượt thả tim tài khoản khác: 3
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thành Baddy

thanhbaddy (Cập nhật 30/1/2021)

Người theo dõi
60 98.4%
Thích
52
Video
7
Lượt xem
150m

Video mới nhất của Thành Baddy

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
30/1/2021 60 52 7
28/1/2021 61 52 7
26/1/2021 61 51 7
25/1/2021 61 0 7
22/10/2020 52 35 7
20/10/2020 50 35 7
18/10/2020 48 35 7

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thành Baddy

Xu hướng lượt thích